Een CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) heeft als opdracht bij te dragen

tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst.

Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school:

als het moeilijk wordt, kunt u bij het CLB terecht.

 

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met:

 

Vrij CLB De Havens                     

centrum Sint-Andries
Legeweg 83A

8200 Sint-Andries

sint-andries@vrijclbdehavens.be      

www.clbbrugge.be   

tel.  050 44 02 20

maandag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 18.30 u.

dinsdag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

woensddag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

donderdag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u. (na afspraak tot 18.30 u.)

vrijdag open van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.

Het CLB-team bestaat uit:

Contacpersoon voor onze school

Teamleden

De medewerkers van Vrij CLB De Havens vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden.

 

Vrij CLB De Havens werkt samen met de school. De school en het CLB wisselen, als het nodig is, gegevens over leerlingen uit. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen. Van alle tussenkomsten die een CLB-medewerker voor een kind doet, worden de ouders vooraf op de hoogte gebracht. Als ouder kunt u zelf ook rechtstreeks een beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

Bepaalde tussenkomsten van het CLB kunnen niet geweigerd worden: de begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een (bepaalde) arts van het CLB kan in overleg een andere arts binnen of buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

 

Het CLB legt voor alle leerlingen een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.

Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van de leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB.

Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige gegevens over die leerling. Indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kunt u daartegen verzet aantekenen. U hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. U tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gebeurt dit door de ouders. In geval van verzet zal het CLB alleen de identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht doorsturen.

 

CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.

Vrij CLB De Havens heeft een procedure om met een klacht om te gaan.

Meer informatie vindt u in de CLB-folder die u bij de inschrijving in de school ontvangen hebt of op de website www.vrijclb.be/vrij-clb-de-havens of www.vclb-koepel.be.

clb-logo.png