top of page

S C H O O L V I S I E

VBS SINT-PIETER

- DE 5 SLEUTELS STAAN CENTRAAL -

1 Goesting + Logo.png
Sleutel 1.png

Onze school Sint-Pieter is een plek van ontmoeten. Een school waar iedereen met veel ‘GOESTING’ op zoek gaat naar een mooie toekomst voor elk kind. Elke dag maken we werk van verbinding en samenhang.

We zijn een oefenplaats waar we kinderen ruime kansen bieden, begeleiden, aanmoedigen en uitdagen om te groeien op alle vlakken.

SLEUTELS op onze Sint-Pieterschool zijn: betrokkenheid, verdraagzaamheid, beleefde omgangsvormen, open communicatie, vertrouwen en zin voor eerlijkheid. We hebben oog voor gezondheid en veiligheid. Een grote troef is de vele open ruimte.

Sleutel 2.png
2 Sleutels + Logo.png
3 Leren Samen Leven + Logo!!.png
Sleutel 3.png

Kinderen krijgen ruimte en tijd om te LEREN-SAMEN-LEVEN en zich samen-verschillend te ontwikkelen. We zijn een gids om hen op een speels-creatieve, realistische en ambitieuze wijze hun eigen mogelijkheden en ‘leer’kracht te laten ontdekken.

 

We stimuleren kinderen om via een actief onderzoekende houding hun blik op de eigen leefwereld te verruimen. Als team geven we geduldig richting aan betekenisvol leren op eigen tempo en niveau. Zo worden kinderen eigenaar van hun leerproces en uitgedaagd om een duurzaam engagement aan te gaan.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar DIVERSITEIT. We helpen kinderen bij het schrijven van hun levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving. We zijn ruimdenkend en werken vanuit onze eigen inspiratie aan het samenleven van nu én dat van morgen. 

Sleutel 4.png
4 Diversiteit + logo.png
5 Kansen + logo.png
Sleutel 5.png

Als gedreven, dynamisch en deskundig schoolteam met uiteenlopende competenties werken we doelgericht aan brede zorg. Elk kind krijgt de nodige KANSEN, in groep of individueel. We doen dit samen met ouders en worden daarbij uiteraard ondersteund door een uitgebreid netwerk.

bottom of page