top of page

UW KIND …

ONZE ZORG!

Als gedreven, dynamisch en deskundig schoolteam met uiteenlopende competenties werken we doelgericht aan brede zorg. Elk kind krijgt de nodige kansen, in groep of individueel. We doen dit samen met ouders en worden daarbij uiteraard ondersteund door een uitgebreid netwerk.

 

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten van elk kind, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren. 

  • 'Elk kind is anders.'

  • 'Elk kind leert anders.'

  • 'Elk kind is de moeite waard!'
     

Daarom streven we een zorgbeleid op maat na. Dat is steeds in evolutie en is eigenlijk nooit af. Het is een continu veranderingsproces, gebaseerd op de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en op
het zorgcontinuüm.

 

ZORGCONTINUÜM

 

Brede basiszorg - Fase 0 

We bouwen een krachtige leeromgeving uit. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van alle kinderen.
De klasleerkracht heeft hier de centrale rol in.

Verhoogde zorg - Fase 1 

Soms volstaat de brede basiszorg niet (meer) om aan de onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet te komen. We voorzien extra maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van differentiatie, remediëring, compensatie
of dispensatie. 

 

Uitbreiding van zorg - Fase2 

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Er is nood aan bijkomende inzichten.
We doen hiervoor vaak beroep op het CLB of andere externen.

 

Individueel aangepast curriculum Fase 3 

Een beperkt aantal leerlingen beschikt over een verslag. Die leerling heeft de keuze om studievoortgang te maken binnen het gewoon onderwijs met een individueel aangepast curriculum (IAC) of om de overstap te maken naar het buitengewoon onderwijs.

 HANDELINGSGERICHT WERKEN

 

Handelingsgericht werken (HGW) is doelgericht. Zonder doelen, geen koers en geen waardevolle feedback. 
HGW gaat om wisselwerking en afstemming. Verandert de leerkracht of ouder, dan verandert de leerling… en omgekeerd. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal. Van 'wat een leerling heeft of is' naar 'wat een leerling nodig heeft om…’


Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. Wat heeft de leerkracht/ouder nodig om de gewenste aanpak te bieden?

Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang. Aandacht voor positieve aspecten vormt de motor tot verandering. De betrokkenen werken constructief samen. We praten vooral mét elkaar en zo weinig mogelijk óver of tégen elkaar. De werkwijze is systematisch en transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

HandelingsGerichtWerken.png
bottom of page