top of page

SCHOOLRAAD

Een schoolraad is een door de overheid verplicht overlegorgaan. De raad wordt samengesteld uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt opgericht voor een periode van 4 jaar (2021-2025). Het schoolbestuur kan advies vragen of de schoolraad kan advies geven aan de directeur en het schoolbestuur over allerhande zaken in functie van de goede werking van de school.
 

De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over:

  • de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd.

  • de adviezen die hij uitbrengt (bv. over de verdeling van de lestijden, het nascholingsbeleid, bouwwerken …)

  • de resultaten van gevoerd overleg (bv. wijzigingen in het schoolreglement, aanpassing schoolwerkplan …)

De samenstelling van de schoolraad voor de periode 2021-2025:

LEERLINGENRAAD

Ook onze leerlingen hebben een stem. Na overleg in de klassen, komen we met de leerlingenraad 4 keer per schooljaar samen. Daar kunnen de leerlingen voorstellen doen.

In overleg met de aanwezige leerkrachten en de directeur wordt een beslissing genomen.

De vertegenwoordigers worden na verkiezingen gekozen in de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

 

 

Samenstelling leerlingenraad schooljaar 2023-2024

OUDERRADEN

MEER INFO

bottom of page